Profil naší firmy

Společnost TECHPROFI HK, s r.o. byla založena 23. 8. 2000. Od svého založení do roku 2008 byla sídlem společnosti Velká ulice 93 v Hradci Králové. V roce 2007 byla zahájena výstavba vlastního sídla a ke dni 1. 10. 2008 je sídlem společnosti ulice K Dolíkám 716 v Hradci Králové, části Svobodné Dvory.

V prvních letech činnosti společnosti bylo hlavní náplní provádění regulací otopných systémů, dodávky a montáže termostatických ventilů a to zejména bytových objektů. V tomto období jsme vyprojektovali a vybavili termostatickými ventily a patní regulací stovky objektů a to po celé České republice. Dominantně se jedná o bytové objekty ale i objekty komerční, školské, hotelové a lázeňské. Vývojem společnosti se oblast působení rozšířila do těchto základních oblastí:

  • Tepelná technika
  • Zdravotně technické instalace
  • Projekční činnost v oblasti TZB
  • Služby vlastníkům a správcům bytových a nebytových objektů při rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu vody za pomocí měřičů tepla, indikátorů pro rozdělování topných nákladů a vodoměrů.

Ke dni 23. 8. 2012 zahajila naše společnost již 13. rok své úspěšné činnosti.
Společnost v roce 2007 zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 pro obor: poskytování služeb v oblasti technických zařízení budov

Společnost je aktivním členem Hospodářské komory ČR.

 Obnova vinice na Kuksu  Obnova vinice na Kuksu  Benefiční koncert Jaroslava Svěceného  Hrálovéhradecký městský ples

Mapa  10 let