Projekční činnost Technických zařízení budov

 • projekční činnost zajišťují autorizovaní projektanti pro oblasti
  • tepelná technika
  • zdravotně technické instalace
  • vzduchotechnika
  • hydraulické vyvážení systémů ÚT a TeV
  • měření a regulace
  • stavební úpravy navazující na TZB
Mapa  10 let