Služby vlastníkům a správcům bytových a nebytových objektů

 • Indikátory pro rozdělování topných nákladů (RTN)
 • Dodáváme elektronické, dvoučidlové indikátory výrobce SIEMENS s odečty optickým odečtem
 • Dodáváme elektronické dvoučidlové indikátory výrobce SONTEX s radiovým odečtem
 • Zajišťujeme odečítací službu RTN pochůzkovým způsobem a to se vstupem do bytů (optický odečet), nebo bez vstupu do bytů (radiový odečet)
 • Zpracováváme rozúčtování nákladů na vytápění pro bytové i nebytové objekty na vlastním rozúčtovacím programu ve společném rozúčtovacím středisku s partnerskou firmou ApSo, s r.o. Hradec Králové.
 • Rozúčtování nákladů na vytápění je prováděno přísně v souladu s Vyhláškou č. 372/2001SB. MMR ČR
 • Zajišťujeme servis RTN, jejich periodické výměny po skončení životnosti zdroje (cca 10-12 let)
 • Zajišťujeme průběžný servis při výměnách otopných těles
 • Tyto služby jsou poskytovány zejména vlastníkům a správcům bytových a nebytových objektů
 • Služba může být poskytována společně s rozúčtovaním dalších volitelných služeb spojených s užíváním bytů či nebytových prostor – spotřeba SV spotřeba TeV a další náklady jako úklid, osvětlení společných prostor, provoz výtahů atd. ( dle požadavku).
 • Je zpracováno – rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu vody pro každého uživatele – písemnou formou
 • Indikátor pro rozdělení nákladů na vytápění Siemens WHE30ZIndikátor pro rozdělování nákladů na vytápění SONTEX 556Tisková účetní sestava pro správce (pro větší počet objektů – je správci zpracována elektronická sestava s převodníkem dle používaného učetního SW)
 • Tisková sestava vyhodnocení podílů spotřeb uživatelů pro potřeby správců, nebo výborů SVJ a BD

 

Mapa  10 let