Zdravotně technická instalace

 • Provádíme výstavbu a rekonstrukce rozvodů zdravotně technické instalace v bytových i nebytových objektech
  • rozvody studené vody- ležaté,stoupající,bytové
  • rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody-ležaté, stoupající, bytové
  • kanalizační a odpadní rozvody- ležaté a stoupající
  • dešťové vnitřní svody
  • rozvody požární vody
  • vnitřní plynové rozvody – ležaté, stoupající, bytové
  • elektrické pospojení rozvodů
  • domovní a bytové vodoměry pro studenou a teplou vodu, včetně servisu a ověřování u AMS
  • domovní mechanické filtry pro studenou vodu se zpětným proplachem
  • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy
 • Rekonstrukce ZTI zajišťujeme s komplexním zajištěním od zpracování projektové dokumnetace, dodávky a montáže zařízení, včetně stavebních úprav, povinných revizí a zkoušek a rozborů vody před uvedením do provozu.

Domovní filtry SV Směšovací armatury pro TUV Vyvažovací armatury pro TUV

Mapa  10 let